Vnitřní naplnění

28.05.2013 11:16

Mé kroky míří do zahrad.

Ony jsou pohledem rozlehlé,

každé duši věrné

a to je velice podstatný klad.

 

Zde pochyb se nenachází.

Je to místo takové,

které je nám osudem určené

a my jen zvolíme, jak a kdo nás doprovází.

 

Tento chrám posvátný

skrývá se v každém z nás.

Tak nabádám Vás,

nemarněte čas krátký - nevratný.

 

Plno květů v duši.

Nechejme je dále kvésti

a rozhlašujme tyto zvěsti,

„my jsme hrdí, že nám srdce buší.“