Naděje

Ten, kdo…

 

Ten, kdo víru v sobě má,

musí ji dále rozvíjet.

Tak jako na malou jiskru foukat,

aby rozhořel se ohýnek.

 

Ten, kdo neví kudy kam,

nahlíží špatným směrem.

Všechno dobré má právě tam.

„Jen koukej hluboko do sebe a ne kolem“

 

Ten, kdo nevidí sám sebe,

těžko nahlíží na druhé.

Avšak já jistě vím,

že: „Toto slepé období jednou pomine.“

 

Ten, kdo nechce věřit,

lže sám sobě.

Jenom jí ukázat cestu,

možná i mu a možná také Tobě.

 

Cesta míru

 

Tolik síly je v nás všech,

jen ji občas hledáme.

Zatajujeme životodárný dech,

když úspěch k nalezení nemáme.

 

Každý máme svou cestu,

po které naše kroky plynou.

Ty míří k cílovému městu,

kde jsme obdařeni mírem a ne vinou.

 

Jen v cestě dále pokračujme,

i když může se zdát strmá.

Radostí se sami obdarujme,

protože naše duše je jí plná.

 

Pohyb je náš úspěch,

ale nic nového neobjeví.

Protože to, co zahalil nám spěch,

se uvnitř nás dávno nachází.

 

Cesta je to daleká

a uspěchat se nesmí.

Rozhodnutí je jiné pro každého člověka,

zda půjde sám nebo se nechá vésti.

 

Slunce za mrakem

 

I když slunce zajde za mráček.

Stále svítí dál,

a když utichne i malý ptáček,

stojí stále opodál.

 

Ptáček s krásnou písní,

co u srdíčka zahřeje.

Zazpívá ti, když si v tísni

a tvé chmury zažene.

 

Každý svého ptáčka má

a hlídat si ho musí.

Všechno dobré on ti dá

a velká zla on dusí.

 

Tento ptáček silný je,

i když starosti má vlastní.

Ale on rád v dobru kraluje

aby lidi byli šťastní.

 

Povzbuzení

 

Do boje já Tě volám.

My po boku zase musíme jít.

Nepřátele nám musí padnout k nohám,

ale my jsme milosrdní, necháme je žít.

 

Nejsme jako oni.

Bezcitní a zrádní.

Tak ať všichni to světu poví.

Do boje se vrhá síla mládí.

 

Odhodlání bije v srdci

a statečnost proudí v žilách.

Kapka ztéká po líci,

to je po v těžkých dobách.

 

Pouto

 

Naše víra v nás,

posiluje naši víru v ostatní.

Nenechej se lidmi mást

a jen své milované do náruče popadni.

 

Oni jsou ti,

kteří ti věří.

Věřme s nimi i my,

že vše špatné se v dobré promění.

 

Pospolu stůjme pevně

a nebojácně bojujme.

Cesta ke štěstí neprodává se levně,

ale za tu dřinu děkujme.

 

Mnoho

 

Tolik krásy je na světě,

tak pojďme ji spolu poznat.

Jsme na velké modré planetě,

kde nemáme sami plavat.

 

Tolik štěstí je na světě,

tak pojďme se z něj radovat.

Ať taky naše štěstí rozkvete

a můžeme spolu malovat.

 

Tolik lásky je na světě,

jen stačí koukat kolem.

Velká síla, co nevyrovná se kometě,

která proletěla velkým vozem.

 

Stačí udělat jen krok

a všechno se dá zažít.

I když zdá se to jako skok,

tak i ten stojí zato žít.

 

Odhodlání

 

Jdu vstříc bitvám,

které v dálce vidím.

Nyní ozbrojen a ne sám

a proto velice silný se cítím.

 

Ne jen sílu jsem získal,

ale díky Tobě mnoho dalšího.

Plán bitvy já z hlavy nepsal.

On byl opodál a dělal mi blízkého.

 

Ten, kdo plán najde.

Má velkou naději

a i když před nalezením na kolena padne.

Musí věřit v sebe postavit se zase k boji.

 

Hloubka našich těl

 

Tělo na půl zpřelámané

a přesto vůle žít ho doprovází.

Není to snad osudové?

Aby měl možnost napravit, co do teď kazí?

 

Srdce z části rozervané.

Bolí ho silně a hluboko.

Každý kamarád zklame

a ne jen tak na oko.

 

Každý krůček se počítá

a pozvedá nás výš.

Mnoho z nás se tohle týká.

Možná kdysi anebo právě již.

 

Všechno je jen zdání.

Klam, který temní naší mysl.

Protože vyplní se naše přání,

aby život dával smysl.